× "Polityce Prywatności".
myLekarze.pl

(np. Ortopeda Częstochowa lub Jan Kowalski)

Sp.Z.O.Z. OKOMED s.c.

Gabinet optyczny - Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej "OKOMED"s.c.

Informacje o komórce

Pozostałe podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki ambulatoryjnej

Funkcja ochrony zdrowia:

Zakres świadczonych usług:Adres

815330002
ks. Jerzego Popiełuszki 19
20-052 Lublin

Opinie

Oceń klinikę i uzasadnij komentarzem

Partnerzy:
lekarz lekarz kliniki EASY.LV
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka działanie 8.1